Piana pistoletowa 750ml Coco

Opis produktu

Pianka 1 K-P COCO jest jednoskładnikową pianką izolacyjną, montażowż i wypełniającą, która twardnieje w reakcji z wilgocią zawartą w powietrzu.

Zakres zastosowania

Pianka pistoletowa szczególnie nadaje się do uszczelniania, izolowania i wypełniania złączy, spoin, miejsc połączeń, szczelin itp.:
- połączenia ścian działowych ze sobą i ścian działowych ze stropami,
- puste przestrzenie na listwach ościeżnicowych okien i drzwi oraz w ścianach,
- spoiny ustalające i montażowe między prefabrykatami,
- spoiny na złączach kominów, kalenic, krokwiach, oknach dachowych,
- przejścia przewodów i rur,
- klejenie i uszczelnianie płyt izolacyjnych między sobą.

Właściwości produktu

- Profesjonalna jakość
- Twardnieje pod wpływem wilgoci
- Wysoka wydajność
- Odporność na ciepło, wodę i wiele chemikaliów
- Możliwość pokrycia farbą i tynkiem
- Produkt wolny od gazu FCKW i HFCKW (nieszkodliwy dla ozonu, nie przyczynia się do efektu cieplarnianego)

Kolor

jasnozielony

Opakowanie

puszka 750ml

Dane techniczne

WłaściwościWartość
Bazaprepolimer poliuretanowy
Twardnienietwardnieje pod wpływem wilgoci
Właściwościelastyczne
Ciężar właściwy15-25kg/m3
Wydajność(wolne wypienianie)ok. 45 litrów
Klasa palności materiału budowlanegoB2 (DIN 4102, Część 1)
Czas utraty właściwości klejącychpo ok.10 min., w temperaturze +23C i wilgotności
względnej 50%
Możliwość cięcia (pasmo 30mm)po ok.45 min., w temperaturze +23C i wilgotności
względnej 50%
Możliwość pełnego obciążenia (pasmo 30mm)po ok.24 godzinach, w temperaturze +23C
i wilgotności względnej 50%
Przewodność cieplna0,025-0,030W(m/K)
Naprężenie ściskające przy
odkształceniu 10%
25kPa
Dopuszczalne odkształcenie całkowite15%
Wytrzymałość na rozciąganie65kPa
Wydłużenie przy zerwaniu17%
Absorpcja wody0,3% obj.
Odporność termicznadługotrwała: -40C do +90C
krótkotrwała: -40C do +130C
Okres magazynowaniamaks. 12 miesięcy
Magazynowaniew chłodnych, suchych pomieszczeniach w pozycji stojącej