Piana pistoletowa 750ml Illbruck

Opis produktu

Piana Illbruck nadaje się do profesjonalnego montażu ościeżnic okiennych i drzwiowych, a także do wypełniania i uszczelniania fug. Poza tym piana Illbruck znajduje zastosowanie przy wyciszaniu, izolowaniu i wyklejeniu.

Kolor

zielony

Dane techniczne

DINKlasyfikacja
Klasa palności materiału budowlanego4102B3
Przewodność cieplna526120,03W/(m K)
Wydłużenie przy zerwaniu5345515%
Wytrzymałość na rozciąganie5345570kPa
Wytrzymałość na ścinanie5342240kPa
Naprężenie ściskające przy 10%
odkształceniu względnym
ISO 84440kPa
Spienienie w % podłoże nawilżone
                             podłoże nienawilżone

40%
30%
Nasiąkliwość wodą534280,3% objętości
Odporność na działanie temperaturyobciążenie trwałe -40C do +90C
Temperatura otoczenia podczas montażuod +5C do +35C
Czas tworzenia naskórka* (pasmo 30mm)po 10min.
Możliwość obróbki* (pasmo 30mm)po 45min.
Pełne obciążeniepo 24 godzinach
Wydajność (wolne wypienienie)*ok. 45 litrów
Gęstość (spienianie w fugach)20-25kg/m3
Okres magazynowania12 miesięcy od daty wyprodukowania
Magazynowaniew chłodnym i suchym miejscu, w pozycji
pionowej i zabezpieczone przed działaniem
mrozu
Aprobata techniczna ITBAT-15-2310/96

*Dane są zależne w każdym przypadku od zmian temperatury i wilgotności powietrza